ABBYY 14 Pro full, phần mềm convert file ảnh ra word, excel

– Nhận diện chữ viết từ hình ảnh siêu chính xác (OCR).
– Scan hầu hết các loại file hình ảnh PNG, JPG, BMP.. để xuất ra đầu ra ở dạng file mềm.
– So sánh các tài liệu với nhau để tránh vi phạm bản quyền hay phát hiện sao chép.
– Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt file một lúc (chỉ có trong bản cao cấp nhất).
– Các loại file PDF, Hình ảnh, Office, HTML, Text, Rich Text.. đầy đủ.

– Tất cả ngôn ngữ đều được ABBYY 14 support. Nghĩa là có cả tiếng Việt, Anh trong đó.

ABBYY 14 Pro full, phần mềm convert file ảnh ra word, excel

Click nút bên dưới để tải bản full File cài đặt

ABBYY 14 Pro full, phần mềm convert file ảnh ra word, excel
.

Facebook Comments