Bài viết chi tiết về bùn thải khi khoan hầm bằng máy TBM

Bùn thải trong quá trình đào hầm bằng TBM

1. Khái niệm:

Bùn thải TBM là hỗn hợp gồm đất đá đào được, nước và phụ gia (bentonite, polymer) được sử dụng để bôi trơn và làm mát đầu cắt của máy TBM. Bùn thải có thể có dạng lỏng hoặc sệt, tùy thuộc vào loại đất đá và phụ gia được sử dụng.

2. Đặc điểm:

 • Bùn thải TBM có thể chứa các chất độc hại như kim loại nặng, hydrocarbon và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).
 • Bùn thải TBM có độ pH cao (khoảng 8-12) và độ kiềm cao.
 • Bùn thải TBM có thể có độ nhớt cao, gây khó khăn cho việc vận chuyển và xử lý.

3. Ảnh hưởng:

 • Bùn thải TBM có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách.
 • Bùn thải TBM có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.

4. Phương pháp xử lý:

 • Lắng và lọc: Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất để xử lý bùn thải TBM. Bùn thải được lắng trong bể lắng để các hạt rắn lắng xuống đáy bể. Nước thải sau khi lắng được lọc để loại bỏ các hạt lơ lửng còn lại.
 • Ly tâm: Phương pháp này sử dụng lực ly tâm để tách các hạt rắn ra khỏi nước thải. Ly tâm có thể xử lý bùn thải TBM có độ nhớt cao.
 • Sấy và đốt: Bùn thải TBM được sấy khô và đốt cháy để giảm thể tích và loại bỏ các chất hữu cơ.
 • Xử lý sinh học: Phương pháp này sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong bùn thải TBM.

Tài liệu tham khảo về xử lý bùn thải khi khoan đào hầm bằng TBM

1. Tài liệu tiếng Việt:

Bài viết này giới thiệu tổng quan về công nghệ thi công đường hầm bằng TBM, bao gồm cả phương pháp xử lý bùn thải.

Bài viết này cũng cung cấp thông tin về thi công hầm bằng TBM, bao gồm các loại TBM và phương pháp xử lý bùn thải.

Bài báo khoa học này đi sâu vào phân tích đặc điểm và các phương pháp xử lý bùn thải TBM.

 • Hệ thống xử lý bùn thải TBM cho dự án Metro số 1 TP.HCM – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông 1

Bài viết này giới thiệu hệ thống xử lý bùn thải TBM được sử dụng cho dự án Metro số 1 TP.HCM.

2. Tài liệu tiếng Anh:

Tài liệu này của ITA cung cấp hướng dẫn toàn diện về xử lý bùn thải TBM.

Robbins Company, nhà sản xuất TBM hàng đầu thế giới, cung cấp tài liệu này về xử lý bùn thải TBM.

Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cung cấp tài liệu kỹ thuật này về quản lý bùn thải và bùn đào hầm.

Bài báo khoa học này đánh giá các công nghệ xử lý bùn thải TBM hiện có.

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về xử lý bùn thải TBM trên các trang web sau:

Các tiêu chuẩn quốc tế về xử lý bùn thải cho TBM:

1. Tiêu chuẩn chung:

 • ISO 15883:2015: “Cơ sở hạ tầng ngầm – Đào hầm bằng máy đào hầm (TBM) – Hướng dẫn về xử lý bùn thải.” Tiêu chuẩn này đề cập đến các phương pháp xử lý bùn thải TBM phổ biến, bao gồm:
  • Lọc ly tâm
  • Lắng đọng
  • Lọc ép
  • Khử nước bằng hóa chất
  • Khử nước bằng nhiệt
  • Ủ phân
 • Hướng dẫn của Hiệp hội Đường hầm Quốc tế (ITA): “Hướng dẫn xử lý bùn thải TBM”. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về:
  • Đặc điểm của bùn thải TBM
  • Lựa chọn phương pháp xử lý
  • Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý
  • Quản lý chất thải

2. Tiêu chuẩn của một số quốc gia:

 • Hoa Kỳ:
  • Tiêu chuẩn 40 CFR Part 257: “Tiêu chuẩn quản lý chất thải nguy hại”. Bùn thải TBM có thể được phân loại là chất thải nguy hại theo tiêu chuẩn này.
  • Tiêu chuẩn EPA 821: “Phương pháp thử nghiệm để xác định đặc tính chất thải nguy hại”. Tiêu chuẩn này cung cấp các phương pháp thử nghiệm để xác định xem bùn thải TBM có phải là chất thải nguy hại hay không.
 • Canada:
  • Tiêu chuẩn “Hướng dẫn xử lý bùn thải TBM” của Hội đồng Bộ trưởng Môi trường Canada (CCME). Hướng dẫn này đề cập đến các phương pháp xử lý bùn thải TBM phù hợp với quy định của Canada.
 • Châu Âu:
  • Chỉ thị 2008/98/EC về chất thải. Chỉ thị này đặt ra các yêu cầu đối với việc xử lý chất thải, bao gồm bùn thải TBM.
  • Quyết định 2014/955/EU về danh mục chất thải. Quyết định này phân loại bùn thải TBM thành các loại khác nhau để xác định phương pháp xử lý phù hợp.

3. Tiêu chuẩn của Việt Nam:

 • QCVN 14:2008/BTNMT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại – Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong chất thải nguy hại”. Quy chuẩn này quy định giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong chất thải nguy hại, bao gồm bùn thải TBM.
 • QCVN 40:2012/BTNMT: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại – Xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp”. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc chôn lấp chất thải nguy hại, bao gồm bùn thải TBM.

Lưu ý:

 • Các phương pháp xử lý bùn thải TBM có thể khác nhau tùy thuộc vào loại địa chất, kích thước đường hầm và các yếu tố khác.
 • Cần tuân thủ các quy định về môi trường khi xử lý bùn thải TBM.

Facebook Comments