Bản tính cọc ván thép

Bản tính tham khảo vòng vây cọc ván thép.

Các thông số cần thiết:

  • Kích thước cọc ván thép
  • Chiều sâu cọc ván thép
  • Các lớp địa chất

Bản tính cọc ván thép

Tải bản tính tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments