Bàn về mối nối cốt thép trong kết cấu bê tông

 

Quy định nối cốt thép thì theo điều 8.9.3 của tiêu chuẩn 5574:2012:

“Mối nối lưới hoặc khung thép hàn cũng như các thanh cốt thép chịu kéo của lưới, khung thép buộc cần phải bố trí so le. Trong đó diện tích tiết diện các thanh cốt thép chịu lực, được nối tại một vị trí hoặc trong khoảng nhỏ hơn đoạn nối chồng l , cần phải không lớn hơn 50 % diện tích tổng cộng cốt thép chịu kéo đối với cốt thép loại có gờ và không lớn hơn 25 % đối với cốt thép tròn trơn.”

Xem tiêu chuẩn 5574:2012

Bàn về mối nối cốt thép trong kết cấu bê tông

TCVN 4453 : 1995 quy định tại mục 4.6.4.

Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần được thực hiện theo các yêu cầu sau:
a) Số lượng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau, theo thứ tự xen kẽ;

Bàn về mối nối cốt thép trong kết cấu bê tông

 

Xem tiêu chuẩn 4453:1995

Tài liệu bàn về mối nối chồng cốt thép

 

Facebook Comments