Bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy

Khi thi công  bản  đáy  và trụ  pin của  đập trụ đỡ trong nước cần sử dụng khung vây ván thép để làm khô  hố móng. Kết cấu  khung  vây  gồm: lớp cừ chịu lực đối xứng phía ngoài cắm sâu vào nền  đất  tựa  vào  vành  đai  phía  trong  vừa  làm nhiệm vụ kín nước vừa chịu áp lực nước truyền vào và để giảm lưu lượng, áp lực thấm  lên đáy móng. Hệ  khung  chống  phía trong liên  kết  với lớp đai và nhận lực đối xứng xung quanh truyền vào  Thanh  chống  của  khung  làm  việc  theo  sơ đồ  chịu  nén  hướng  tâm  nên  có  khả  năng  chịu lực cao, đóng vai trò quan trọng làm khung vây cân  bằng  và ổn  định trong  quá trình bơm  nước và thi công bản đáy, trụ pin của đập trụ đỡ.
Lớp bê  tông  bịt  đáy  ngoài  việc  chống  thấm,  chống đẩy  trồi  của  đất  còn  có  nhiệm  vụ  là  điểm  tựa như một khung chống của cừ cắm vào nền, nơi có áp lực ngoài tác dụng  vào lớn nhất. Việc có bố  trí  lớp  bê  tông  bịt  đáy  hay  không  và  chiều dày của nó là bao nhiêu còn phụ thuộc vào điều kiện đất nền, áp lực thấm và chống đẩy trồi của đất. Xác  định chiều  dày lớp  bê tông bịt đáy  để đảm bảo ổn định và thi công trụ rất quan trọng.

Bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy
Tải bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy tại đây
Bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy

Facebook Comments