Bảng tính nắp hố ga, nắp cống, nắp rãnh dọc theo TCVN11823

 Bài viết này chia sẻ Bảng tính nắp hố ga, nắp cống, nắp rãnh dọc theo TCVN11823.

Bảng tính được lập chi tiết với các cấp đường khác nhau.

Các bạn có thể tải về để tham khảo.

Do đây là bảng tính sưu tầm được nên ad không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nó nhé

TẢI FILE

Facebook Comments