Bảng tính trụ cầu đúc hẫng

Dưới đây là bảng tính trụ cầu của cầu đúc hẫng được thực hiện theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05

Mọi người có thể tải về để tham khảo 

Bảng tính trụ cầu đúc hẫng

TẢI FILE

Facebook Comments