Book: Cẩm nang dành cho kỹ sư địa kỹ thuật

Cuôn “Cẩm nang dành cho kỹ sư địa kỹ thuật” của tác giả Trần Văn Việt là một cuốn sách quý cho các kỹ sư, nhất là các kỹ sư địa kỹ thuật

THKN xin giới thiệu với các bạn nội dung cuốn sách này, file PDF được vietcons chia sẻ. Nếu có điều kiện các bạn nên mua bản in cuốn sách để ủng hộ tác giả.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 12 chương, bao gồm:
– Từ chương I đến chương IV đề cập về công tác khảo sát đất nền.
+ Chương I và Chương II trình bày  khái quát về môi trường địa chất đất đá, nơi đặt nền móng công trình; một số tính chất xây dựng của chúng và khái quát một số cơ sở lý thuyết.
+ Chương III đề cập về nước dưới đất, yếu tố cấu thành nên tính chất đất đá và tác động lên mọi hoạt động thi công.
+ Chương IV được trình bày một cách hệ thống và chi tiết các phương pháp, các kỹ thuật và thiết bị phục vụ cho công tác khảo sát: từ mô tả, phân loại đếnn thăm dò, thí nghiệm các loại đất, đá làm nền móng công trình.
– Từ Chương V đến Chương XII chủ yếu đề cập về công tác phân tích Địa kỹ thuật.
+ Chương V và Chương VI mô tả các phương pháp phân tích, tính toán các loại móng nông và móng cọc thông dụng.
+ Chương VII và Chương VIII trình bày các phương pháp phân tích ổn định mái dốc và tường chắn.
+ Chương IX đề cập sâu về “Nghiên cứu đất đắp trên nền đất yếu”, một đối tượng rất quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng cơ sở của Việt Nam.

   + Chương X bàn về các vấn đề về thủy lực công trình. Chương XI đặc biệt giới thiệu về “Động đất với các công trình xây dựng”.

+ Chương XII trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong Địa kỹ thuật ở thời điểm hiện tại.

Facebook Comments