Cách dùng Hàm Vlookup nhiều điều kiện

Hàm Vlookup  trả về kết quả chính xác nhất khi các bạn tìm kiếm một giá trị nhất định nào đó trên một bảng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên,  Vlookup cơ bản  chỉ cho phép chúng ta tra cứu trên một giá trị. Nếu các bạn lại muốn tìm kiếm theo 2 hay nhiều điều kiện thì sao nhỉ?

Dưới đây là ví dụ về hàm vlookup để tìm kiếm giá trị thỏa mãn 2 điều kiện

Cách dùng Hàm Vlookup nhiều điều kiện

Sau khi nhập hàm công thức xong nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter

Công thức mẫu: =VLOOKUP(A2:A6&B2:B6,CHOOSE({1,2},(B2:B6)&(C2:C6),D2:D6),2,0)

            =VLOOKUP(E2,CHOOSE({1,2},$A$2:$A$7&$B$2:$B$7,$C$2:$C$7),2,0)

Facebook Comments