Cách thay số 0 thành ký hiệu “-” trong excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách thay số 0 bằng dấu gạch ngang (-) trong Excel

Bước 1: Bôi đen vùng  cần phải thay số 0 thành dấu gạch ngang – sau đó click chuột phải vào vùng chọn vừa rồi chọn Format Cells…
Bước 1: Tại tab Number –> Chọn Custom –> Sau đó paste dòng lệnh sau vào:

_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* “-“_);_(@_)

Cách thay số 0 thành ký hiệu "-" trong excel
Nếu muốn dấu gạch ngang được tô màu đỏ nữa thì dùng câu lệnh sau:
_(* #,##0_);_(* (#,##0);[Red]_(* “-“_);_(@_)

Facebook Comments