Chia sẻ key kaspersky 2019 sử dụng 90 ngày

Key cho Kaspersky Anti-Virus  cho lần kích hoạt đầu tiên.
B3DFM-Q3KGA-UP7WG-X5SQ6 (KTS 2015-2019) + Android trong 92 ngày;

VYRVR-YHE4C-QQXMK-PVYJE (KTS 2015-2019) + Android trong 30 ngày;

CFM3W-M1V5E-QEVY3-352CK (KAV 2015-2019) trong 30 ngày;

4CH4C-PPFDT-NFK4B-45R69 (KIS 2015-2019) trong 91 ngày;

JAPXZ-9G9EJ-CSUV2-7YQUS (KIS 2015-2019) + Android trong 45 ngày.

Kaspersky Interner bảo mật 90 ngày cho Android: BYK9U-EHE8S-J1WY8-SG1CN

 

Các key đều có hiệu lực. Xem hình bên trên để thấy kích hoạt thành công. Lưu ý chỉ sử dụng được trong lần đăng ký đầu tiên thôi nhé

Facebook Comments