Chỉnh nét đứt trong cad và biến hiển thị Line Type Scale

Chỉnh nét đứt trong cad

chúng ta sử dụng tùy chọn thay đổi giá trị khoảng cách của nét đứt. Bằng cách này chúng ta có thể kéo dãn khoảng cách đường nét đứt trong cad để nhìn thấy rõ nét đứt. Cũng có trường hợp chúng ta phải giảm giá trị để hiển thị rõ hơn. Nhiều bạn chưa biết sử dụng lệnh gì để vẽ nét đứt trong cad. Cũng như sử dụng phương pháp nào để tùy chỉnh độ lớn nét đứt của đường nét đứt trong autocad. Để có thể hiểu được nội dung của bài này, các bạn nên tìm hiểu thêm về thiết lập line type cho bản vẽ cad để có kiến thức căn bản trước khi đào sau vào tìm hiểu cách tùy chỉnh nét đứt trong cad và sử dụng các biến của nó sao cho hợp lý.

Chỉnh nét đứt trong cad

Để chỉnh nét đứt, Autocad hỗ trợ chúng ta tới 4 biến liên quan tới hiển thị Line Type Scale. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng của từng biến một.
1. LineType Scale (LTS): Biến này có tác dụng tới toàn bộ các dạng đường nét đứt có trong bản vẽ. Vì vậy nếu muốn thay đổi nét đứt của một kiểu đường trong rất nhiều kiểu nét đứt bản vẽ có thì bạn không thể dùng lệnh này.
Nhiều người vẽ bằng cách Scale khung hoặc tùy tiện tùy chỉnh biến LTS. Nhưng lại không để ý tới những đường nét đứt khác đường cần chỉnh nên sau khi chỉnh xong. Bản vẽ sẽ bị hỏng không có như trước khi chỉnh nữa. Vì thế nếu chúng ta có sử dụng lệnh LTS trong cad thì cũng nhớ cẩn thận. Và nhớ để ý kẻo lại làm hỏng cả bản vẽ mà không biết nguyên nhân do đâu.
2. PSLTSCALE: Biến này quy định việc tự động thay đổi Line Type Scal của các đối tượng trong khung nhìn Viewport bằng với tỷ lệ viewport. Biến này giúp cho các đường nét đứt trong khung nhìn viewport ở mọi tỷ lệ nhìn như nhau. Nói tới khung nhìn viewport thì chúng ta nghĩ ngay tới layout đúng không, đúng vậy nó thường được sử dụng khi người vẽ cad sử dụng layout để in ấn.
3. CELTSCALE: Biến này dùng để chỉnh nét đứt trong cad một cách riêng biệt tức là nó chỉ có tác dụng với những đối tượng mới vẽ, còn những đối tượng đã vẽ trước đó nếu muốn chỉnh thì phải dùng bảng thuộc tính của đối tượng để thay đổi.
4. MSLSCALE: Đây là biến có chức năng quy định việc hiển thị Line Type Scale của các đường nét trong môi trường Model bằng với tỷ lệ Annotition Scale. Thông thường người vẽ sẽ dùng kết hợp biến này với biến PSLTSCALE đã trình bày tại mục 2.
Gợi ý khi sử dụng các biến để chỉnh nét đứt trong cad.
– Với cách vẽ sử dụng Model Scale hình thì các bạn nên đặt tất cả các biến trên về giá trị bằng 1.
– Với cách vẽ Model Scale khung nên đặt các biến với giá trị sau:
* LineType Scale (LTS): 1
* PSLTSCALE: 1
* CELTSCALE: Theo tỷ lệ của hình vẽ
* MSLSCALE: 1

Facebook Comments