Convert file CAD qua lại giữa các phiên bản

Đây là ứng dụng chuyển đổi qua lại tất cả các file dxf, dwg, Dwf của tất cả các phiên bản. Nghĩa là bạn có thể sử dụng ứng dụng này để convert file Cad phiên bản cao hơn về các phiên bản thấp hơn. Bạn hoàn toàn có thể chỉ sử dụng autocad 2007 mà không cần phải cài thêm các Cad phiên bản 2010, 2012 hoặc cao hơn.

  • Để chuyển đổi file, bạn nhấn vào dấu … ở mục Input, chọn nơi xuất ra ở Output.
  • Mục Output Options: là định dạng file xuất ra (Dffx, Dwg, DwF)
  • Mục Version: Chọn phiên bản Autocad xuất ra.
  • Mục Recove để khôi phục file cad lỗi và Purge để giảm 

TẢI PHẦN MỀM

Facebook Comments