Danh sách TCCS do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Danh sách TCCS do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Danh sách TCCS do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

(cập nhật tháng 6/2020)​

*Chú thích: Nhấp vào tên TCCS để xem/tải về

1. TCCS 01:2008/VRA: Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch

2.TCCS 02:2010/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ – AASHTO LRFD

3. TCCS 03:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng

4. TCCS 04:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

5. TCCS 05:2012/TCĐBVN: Cầu và Cống – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

6. TCCS 06:2013/TCĐBVN: Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng – Thi công và nghiệm thu

7. TCCS 07:2013/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

8. TCCS 08:2014/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

9. TCCS 09:2014/TCĐBVN: Lớp vật liệu cacboncor asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

10. TCCS 10:2015/TCĐBVN: Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô

11. TCCS 11:2016/TCĐBVN: Bentonit Polyme – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu

12. TCCS 12:2016/TCĐBVN: Sửa chữa mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

13. TCCS 13:2016/TCĐBVN: Tường chắn rọ đá trọng lực – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

14. TCCS 14:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường đang khai thác

15. TCCS 15:2016/TCĐBVN: Sửa chữa, tăng cường cấu kiện cầu Bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dính bám ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

16. TCCS 16:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn quản lý và khai thác đường cao tốc – Tuần đường và xử lý sự cố trên đường cao tốc

17. TCCS 17:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

18. TCCS 18:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu sửa chữa trám, vá vết nứt mặt đường nhựa

19. TCCS 19 : 2017/TCĐBVN: Sửa chữa, tăng cường cấu kiện cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dính bám ngoài – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

20. TCCS 20: 2018/TCĐBVN: Hang mục công trình phòng hộ trên đường cao tốc – Yêu cầu thiết kế và thi công

21. TCCS 21:2018/TCĐBVN: Phương pháp đo và đánh giá chiều sâu lún vệt bánh xe mặt đường mềm bằng thước thẳng

22. TCCS 22:2018/TCĐBVN: TCCS về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh vận tải dịch vụ hàng hóa đường bộ xanh

23. TCCS 23:2018/TCĐBVN: Bảo vệ bờ dốc bằng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu

24. TCCS 24:2018/TCĐBVN: Tiêu chuẩn tổ chức thiết kế giao thông bằng đèn tín hiệu

25. TCCS 25:2019/TCĐBVN: Khe co giãn chèn Asphalt – Yêu cầu kỹ thuật và thi công

26. TCCS 26:2019/TCĐBVN: Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

27. TCCS 27:2019/TCĐBVN: Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

28. TCCS 28:2019/TCĐBVN: Thiết kế, thi công và nghiệm thu neo đất theo công nghệ SEEE

29. TCCS 29:2020/TCĐBVN: Nền đường đắp đá – Thiết kế, thi công và nghiệm thu.

30. TCCS 30:2020/ TCĐBVN: Sơn tín hiệu Giao thông Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu.

31. TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường bô tô – Tiêu chuẩn khảo sát

32. TCCS 32:2020/TCĐBVN: Lan can phòng hộ con xoay – yêu cầu kỹ thuật và thi công

33. TCCS 33:2020/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội phản ứng với nước dùng để vá sửa mặt đường nhựa trong điều kiện ẩm ướt – thi công và nghiệm thu

34. TCCS 34:2020/TCĐBVN: Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ – Yêu cầu thiết kế

35. TCCS 35:2021/TCĐBVN: Lưới thép xoắn kép có hoặc không gia cường cán thép dùng để gia cố ổn định bề mặt mái dốc, chống đá lở, đá rơi – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Tải bộ TCCS tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments