Đổi tên file hàng loạt bằng excel

Nếu bạn đang tìm công cụ giúp bạn đổi tên file hàng loạt thì có thể xem bài viết Free Find And Replace-tìm kiếm và đổi tên file hàng loạt

Nếu bạn muốn đơn giản hơn, đổi tên file hàng loạt bằng excel, thì bài viết này có lẽ có ích cho bạn

Cách thực hiện

  • Tải file excel mẫu từ link bên dưới
  • Đổi tên file hàng loạt bằng excel
  • Nếu bạn muốn đổi tên thư mục: nhập đường dẫn của thư muc
  • Nếu bạn muốn đổi trên file : nhập đường dẫn thư mục chứa file
  • Sau khi nhập đường dẫn, ấn vào các phím màu vàng để liệt kê file hoặc thư mục
  • Đổi tên file hàng loạt bằng excel

Chuyển sang sheet bên cạnh để nhập tên mới cho từng file hoặc thư mục. Sau khi hài lòng, ấn click để đổi tên file

Tải file mẫu tại đây

TẢI CÔNG CỤ

Facebook Comments