File excel tính cống hộp

FIle excel tính cống hộp, không cần phải dùng thêm phần mềm nào khác. Chỉ cần nhập kích thước, phần còn lại file sẽ tự tính. Rất tiện lợi khi muốn triển khai nhanh hồ sơ

File excel tính cống hộp

Mời các bạn tải file

File excel tính cống hộp

Facebook Comments