File tham khảo: Thuyết minh thiết kế cầu giàn thép + dầm thép liên hợp

File thuyết minh thiết kế khá chi tiết, anh em có thể tham khảo trong công việc

– Quy mô xây dựng: vĩnh cửu.

– Tải trọng: đoàn xe HL-93 và đoàn người 300daN/m2.

– Khổ cầu B= 7,5+ 21,5(m)

– Khẩu độ cầu: 148(m).

– Độ dốc ngang : 2%.

– Sông thông thuyền cấp: cấp V.

1.6.2 Giải pháp kết cấu :

1.6.2.1 Kết cấu mố trụ:

Kết cấu mố:

– Mố được thiết kế bằng BTCT có f’c=30Mpa.

Kết cấu trụ:

– Dùng kết cấu trụ đặc thân hẹp bằng BTCT có f’c=30Mpa.

Theo địa chất tại khu vực xây dựng cầu ta sử dụng móng cọc khoan nhồi tính toán theo cọc chống ngàm vào trong đá 1~1,5m.

1.6.2.2 Kết cấu nhịp:

Từ các chỉ tiêu kỹ thuật, điều kiện địa chất, điều kiện thủy văn, khí hậu, căn cứ vào khẩu độ cầu,… như trên ta có thể đề xuất các loại kết cấu như sau:

Phương án 1: cầu dàn thép 3 nhịp: 2 x 75=150 m

Phương án 2: cầu dầm thép lien hợp bản BTCT 5nhịp: 5 x 30= 150m

Phương án 1: cầu dàn thép 2 nhịp: 2 x 75=150 m

– Sơ đồ nhịp: Sơ đồ cầu gồm 2 nhịp dàn thép: 2 x 75(m).

– Dàn thép gồm 10 khoan với d = 7,5m, chiều cao dàn chủ h = 9m.

– Mặt cắt ngang có 5 dầm dọc phụ, khoảng cách giữa các dầm chủ là 1,6 m.

– Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép.

– Bố trí các lỗ thoát nước F =100 bằng ống nhựa PVC

– Các lớp mặt cầu gồm:

+Lớp BTN hạt mịn dày 6cm tạo mui luyện 2%.

+Lớp phòng nước 1,5cm.

– Lề bộ hành khác mức.

  • Kết cấu mố trụ:

– Kết cấu mố:

Hai mố chữ U cải tiến bằng BTCT có f’c=30Mpa. Móng mố dùng móng cọc khoan nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 10,3m (mố M1) và 10,3m (mố M2).

Trên tường ngực bố trí bản giảm tải bằng BTCT 30030020cm. Gia cố 1/4 mô đất hình nón bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm, đệm đá 4×6 dày 10cm; chân khay đặt dưới mặt đất sau khi xói 0,5m tiết diện 10050cm.

– Kết cấu trụ:

Năm trụ sử dụng loại trụ đặc thân hẹp bằng BTCT có f’c=30Mpa. Móng trụ dùng móng cọc khoan nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 10,3m (trụ T1, T2)

File tham khảo: Thuyết minh thiết kế cầu giàn thép + dầm thép liên hợp

Phương án 2: cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 5nhịp: 5 x 30= 150m

– Sơ đồ nhịp: Sơ đồ cầu gồm 5 nhịp: 5×30 (m).

– Dầm giản đơn liên hợp bản BTCT có chiều cao dầm chủ 1,5m.

– Mặt cắt ngang có 5 dầm chủ, khoảng cách giữa các dầm chủ là 1,9 m.

– Chân đế lan can tay vịn và dải phân cách bằng BTCT, phần trên của lan can tay vịn làm bằng các ống thép tráng kẽm, đáp ứng yêu cầu về mặt mỹ quan.

– Gối cầu sử dụng gối cao su cốt bản thép.

– Bố trí các lỗ thoát nước F =100 bằng ống nhựa PVC

– Các lớp mặt cầu gồm:

+Lớp BTN hạt mịn dày 6cm tạo mui luyện 1,5%.

+Lớp phòng nước 1,5cm.

– Lề bộ hành cao hơn mặt cầu xe chạy 30 cm có dốc 1,5% hướng vào trong cầu.

  • Kết cấu mố trụ:

– Kết cấu mố:

Hai mố chữ U cải tiến bằng BTCT có f’c=30MPa. Móng mố dùng móng cọc khoan nhồi bằng BTCT có f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến 10,3m.

Trên tường ngực bố trí bản giảm tải bằng BTCT 30030020cm. Gia cố 1/4 mô đất hình nón bằng đá hộc xây vữa M100 dày 25cm, đệm đá 4×6 dày 10cm; chân khay đặt dưới mặt đất sau khi xói 0,5m tiết diện 10050cm.

– Kết cấu trụ:

Năm trụ sử dụng loại trụ đặc thân hẹp bằng BTCT có f’c=30MPa. Móng trụ dùng móng cọc khoan nhồi bằng BTCT có f’c=30MPa, chiều dài dự kiến 10,3m.

File tham khảo: Thuyết minh thiết kế cầu giàn thép + dầm thép liên hợp

Tải file tại đây: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CẦU

 

Facebook Comments