Giáo trình VBA trong excel cơ bản miễn phí

Đây là một trong những giáo trính VBA Excel miễn phí tốt nhất hiện nay. Giáo trình cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về VBA trong excel thông qua 11 chương:

 • Chương_1: Ghi và thực hiện macro
 • Chương_2: Cách thực hiện một macro đơn giản
 • Chương_3: Sửa macro
 • Chương_4: Ngữ phép VB
 • Chương_5: Sử dụng giúp đỡ Help
 • Chương_6: Một số chức năng điều khiển trong VBA
 • Chương_7: Viết macro
 • Chương_8: Tham chiếu đến ô và vùng
 • Chương_9: Cấu trúc điều khiển
 • Chương_10: Hộp thoại trong VBA
 • Chương_11: Hành động lặp (Loop)

Để download giáo trình các bạn ấn vào nút download phía dưới, chờ một chút sẽ hiển thị link download nhé

FREE DOWNLOAD

 

Facebook Comments