Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới

Hầm giao thông có mặt cắt ngang rộng nhất trên thế giới nằm ở đâu?

Đường hầm Yerba Buena, còn được gọi là Đường hầm đảo Yerba Buena, là một đường hầm đường cao tốc ở San Francisco, California. Đây là một phần của khu phức hợp Cầu Vịnh San Francisco của San Francisco, qua đảo Yerba Buena. Đường hầm Yerba Buena mang mười làn đường của Xa lộ Liên tiểu bang 80 (I-80) trên hai sàn, nối hai nhịp thành phần của Cầu Bay, nhịp treo phía tây và nhịp treo tự neo phía đông.

Đường hầm, được hoàn thành vào năm 1936, vẫn là đường hầm đơn lớn nhất thế giới, rộng 76 feet (23m) và cao 58 feet (17.6m). Để đáp ứng lượng giao thông lớn đi qua cầu, đường hầm bao gồm hai sàn, mỗi tầng có năm làn.

Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới
Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới
Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới
Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới
Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới
Hầm giao thông rộng nhất trên thế giới

Facebook Comments

1 bình luận

Đã đóng bình luận.