Hướng dẫn copy text từ file txt sang file excel

Việc này tưởng đơn giản nhưng thực tế vẫn có rất nhiều kỹ sư vẫn ngồi cop từng con số từ file text sang file excel. Vậy cách nào nhanh để copy text từ file txt sang file excel?

Thông thường khi dùng các phần mềm tính kết cấu, nội lực của cấu kiện sẽ được xuất ra dưới dạng file text

Hướng dẫn copy text từ file txt sang file excel

Facebook Comments