In biên bản hàng loạt với 1 file excel

Hãy thử tưởng tượng, bạn cần in hàng nghìn biên bản nghiệm thu, hoặc hàng nghìn hợp đồng. Chẳng lẽ mỗi biên bản lại làm một file riêng lẻ, chẳng lẽ lại in từng file?

Công cụ mail merge của word là một giải pháp khá hoàn hảo để làm việc này. Bạn chỉ cần soạn form biên bản hoặc hợp đồng, sau đó công cụ sẽ tự động in hàng loạt theo danh sách được lập sẵn trong excel.

Bài viết này không sử dụng mail merge mà hướng dẫn bạn làm một cách khác, đó là sử dụng excel

Một sheet là dữ liệu, sheet còn lại là nội dung file cần in ra.

Bạn chỉ cần nhập số thứ tự bắt đầu và kết thúc của file cần in ra, sau đó ấn IN là xong.

Xem video để biết thêm chi tiết

                                                                  

Tải file tại đây

TẢI FILE

 

Facebook Comments