Khắc phục lỗi viewport không hiển thị

Trong một số trường hợp khi bật bản vẽ CAD lên bạn không nhìn thấy viewport hiển thị đối tượng.

Hiện tượng: Bạn thiết lập Viewports trong Layout nhưng có một số Viewport không hiển thị được đối tượng. Tuy nhiên khi in ra, viewport vẫn hiển thị đầy đủ.

Ví dụ bạn cần tạo 60 khung nhìn, nhưng trong đó chỉ có 20 khung là có đối tượng. Các khung còn lại không thấy đối tượng hiển thị.

Nguyên nhân: Giới hạn khung nhìn viewport do tham số biến hệ thống MAXACTVPTham số này dao động từ 0 đến 64.

Như trường hợp trên, biến MAXACTVP có giá trị 20 nên bạn chỉ thấy được 20 khung

Khắc phục: Gõ lệnh MAXACTVP, nhập 64 hoặc số bạn muốn để chọn tối đa số lượng khung nhìn (maximum 64).

Facebook Comments