Lệnh thay đổi kiểu hiển thị điểm point trong autocad


Lệnh định kiểu hiển thị điểm point trong autocad thể hiện hình dạng điểm point. Thay vì thể hiện điểm bằng dấm chấm mặc đình. Bằng hình dạng dấu cộng, dấu nhân hay các dấu khác.
Lệnh thay đổi kiểu hiển thị điểm point trong autocad


Trên thanh công cụ vào Format Point style hoặc gõ lệnh tắt Ddptype.
Sau khi thực hiện lệnh hiển thị hộp thoại như hình phía dưới.
Đầu tiên, lựa chọn hình dạng nút cho điểm point. Khi chưa thực hiện điều chỉnh bằng point style autocad sẽ để mặc định kiểu hiển thị là dấu chấm. Để thể hiện ra bản vẽ dễ hình dung, nhìn thấy hơn, tiện lợi cho công việc in ấn. Các bạn nên để hình dạng điểm rõ ràng như dấu cộng (+) hoặc dấu nhân (X) có thể lựa chọn hình dạng khác theo ý muốn của bạn.

Facebook Comments