Lisp array đối tượng theo một đường thẳng

Tiếp theo serries array đối tượng, hôm nay xin giới thiệu lisp array đối tượng theo một đường thẳng.
Cách sử dụng cũng như lisp array đối tượng theo cung tròn, hoặc theo hình chữ nhật

Cách sử dụng:
Cách sử dụng:
Sau khi load lisp ấn F2 để xem hướng dẫn
– Nhập lệnh AR1
– Chọn đối tượng
– Chọn khoảng cách
– CHọn đường array

Lisp array đối tượng theo một đường thẳng

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp array đối tượng theo một đường thẳng

Link2:

Lisp array đối tượng theo một đường thẳng

Facebook Comments