Lisp chèn block vào các điểm point được chọn

Lisp cho phép bạn thay thế các điểm đã chọn bằng một block xác định trong bản vẽ.

Cách dùng:

– Nhập lệnh BAP (BlockAtPoint)
– Nhập tên block
– Tỷ lệ chèn
– Nhập góc xoay
– Chọn các điểm point dự định sẽ chèn block

Lisp chèn block vào các điểm point được chọn

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp chèn block vào các điểm point được chọn

Link2:

Lisp chèn block vào các điểm point được chọn

Facebook Comments