Lisp chia Dim trong CAD giống Revit

Lisp chia Dim trong CAD giống Revit

Lisp chia Dim trong CAD sẽ giúp các bạn có thể chia Dim tổng thành các Dim nhỏ hơn giống như phần mềm Revit đã làm được.
Cách dùng:
Bước 1:  Load lisp vào CAD
Bước 2: Commad: CHD
Bước 3: Chọn Dim cần chia
Bước 4: Chọn điểm giữa cần chia
Lisp chia Dim trong CAD giống Revit
Click vào nút bên dưới để tải lisp về
Lisp chia Dim trong CAD giống Revit

Facebook Comments