Lisp chia đôi màn hình AutoCad

Cách sử dụng:

Bước 1: Tải lisp về máy tiến hành Apload vào cad.

Bước 2: Nhập lệnh VV/Enter và chọn 1 điểm chia trên màn hình autocad.

Bước 3: Nhập D/enter hoặc N/enter để chỉ định rằng bạn muốn chia dọc hay chia ngang màn hình viewprots.

Để quay trở lại 1 màn hình viewprots như ban đầu bạn nhập lệnh VV/Enter.

Nếu không sử dụng lisp, bạn có thể làm theo cách như sau để chia đôi màn hình Autocad:

Cách 1 : Bạn vào View -> Viewport -> Chọn 2 Viewports -> Chọn ngang hoặc dọc (H/V)

Cách 2 : Dùng lệnh Vports -> Nó hiện ra cái bảng có sẵn các style chia cửa sổ,bạn chọn cái như ý

Cách 3 : Dùng lệnh -Vports -> Hiện ra list các style chia nhỏ, thực hiện theo hướng dẫn tiếp theo

 

Tải Lisp tại đây

Tải Lisp

Facebook Comments