Lisp chia đường cong và chèn block

Lisp chia đường cong thành các đoạn có chiều dài khác nhau, đồng thời chèn block định nghĩa sẵn vào đầu mút các đoạn cong đó.Lisp tiện dụng khi cần rải trụ cầu trên đường cong.

Xem video dưới đây để biết thêm chi tiết

Download lisp tại đây

Facebook Comments