Lisp chọn đối tượng làm wipeout

Khi sử dụng lệnh wipeout thường sẽ phải vẽ một đường khép kín sau đó. Lisp này cho phép bạn vẽ trước một đường khép kín, rồi chọn đường khép kín đó làm wipeout

Dùng lệnh: O2P để sử dụng

Lisp chọn đối tượng làm wipeout

Tải lisp tại đây

Lisp chọn đối tượng làm wipeout

Facebook Comments