Lisp chọn tất cả block cùng tên trong bản vẽ

Lisp dưới đây cho phép bạn chọn tất cả các block có cùng tên trong toàn bộ bản vẽ hoặc trong vùng bản vẽ được chọn. Còn gọi là lisp chọn block theo tên

Cách sử dụng: load lisp xong ấn F2 để thấy lệnh hoặc dùng lệnh GBL và làm theo hướng dẫn

Lisp chọn tất cả block cùng tên trong bản vẽ

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp chọn tất cả block cùng tên trong bản vẽ

Link2:

Lisp chọn tất cả block cùng tên trong bản vẽ

Facebook Comments