Lisp dim nhanh trong CAD

Một trong những tính năng của AutoCAD mà tôi tin là tiết kiệm thời gian tuyệt vời là QUICKDIM. QUICKDIM cho phép bạn chọn một nhóm đối tượng và tự động áp dụng các kích thước đường cơ sở, liên tục, so le, tọa độ, bán kính hoặc đường kính. Mặc dù kích thước thường cần được tăng gấp đôi một chút, nhưng đây hứa hẹn sẽ là một tính năng phổ biến.
Lisp dim nhanh trong CAD

Lisp dim nhanh trong CAD
Cọn đối tượng sau đo nhấn ENTER đ
Chỉ định vị trí đường kích thước hoặc các lựa chọn khác [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit]<Continuous>
Tiếp theo, chỉ cần kéo kích thước đến vị trí mong muốn hoặc thay đổi kiểu kích thước. Liên tục là phong cách mặc định. Hướng bạn kéo con trỏ sẽ xác định xem kích thước ngang hay dọc được vẽ.
Nhấn nút chọn để xác định kích thước.
Lisp dim nhanh trong CAD
Hình dưới đây minh họa một số tùy chọn Kích thước nhanh.

Lisp dim nhanh trong CADTải lisp rút gọn lệnh dưới đây. Lệnh sử dụng là DCN (Dim Cực Nhanh)

Lisp dim nhanh trong CAD

Facebook Comments