Lisp double offset đối tượng được chọn

Lisp này hoạt động như lệnh offset trong CAD, điều khác biệt là thay vì offset đối tượng về 1 phía thì lisp này cho phép bạn offset đối tượng về cả 2 phía. Các tùy chọn trong lisp khi thao tác: chọn khoảng cách offset, tùy chọn có xóa đối tượng gốc hay không

Lisp double offset đối tượng được chọn

Cách sử dụng Lisp

Bước 1: Lệnh AP tìm đến vị trí lisp và load lisp

Bước 2: Nhập lệnh DOff và làm theo hướng dẫn

TẢI LISP

Facebook Comments