Lisp dynamic array đối tượng theo cung tròn

Việc sử dụng lisp này khiến việc array đối tượng theo cung tròn trở nên đơn giản hơn rất nhiều, và điều đặc biệt là bạn sẽ thấy các đối tượng sẽ array như thế nào
Cách sử dụng
Sau khi load lisp ấn F2 để xem hướng dẫn
– Nhập lệnh PLC
– CHọn đối tượng
– Chọn góc array
Lisp dynamic array đối tượng theo cung tròn

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp dynamic array đối tượng theo cung tròn

Link2:

Lisp dynamic array đối tượng theo cung tròn

Facebook Comments