Lisp dynamic array đối tượng theo phương x và y

Cũng như Lisp dynamic array đối tượng theo cung tròn
lisp này cho phép bạn array đối tượng theo phương x và y, đồng thời xem trước được đối tượng sẽ được array như thế nàoCách sử dụng:
Sau khi load lisp ấn F2 để xem hướng dẫn
– Nhập lệnh RECT
– Chọn đối tượng
– Chọn khoảng cách theo phương x, phương y

Lisp dynamic array đối tượng theo phương x và y

Tải lisp tại đây

Lisp dynamic array đối tượng theo phương x và y

Facebook Comments