Lisp nâng cao của chức năng select similar

Lệnh select_similar khá hay trong acad.Lệnh này dùng để chọn tất cả đối tượng giống nhau trong bản vẽ. 

Đôi lúc bạn chỉ muốn chọn các đối tượng giống nhau trong vùng được chọn. Lisp dưới đây hỗ trợ bạn làm việc đó

Cụ thể lisp như sau:

Lệnh QSL.

Chọn đối tượng mẫu.

Xác định vùng cần chọn đối tượng.

Lisp nâng cao của chức năng select similar

Kết quả sẽ chọn được các đối tượng tương tự đối tượng mẫu trong vùng cần xác định.

TẢI LISP

Facebook Comments