Lisp rải đối tượng theo đường dẫn

-Tên lệnh: RDT (rải đối tượng)

-Hỏi chọn đối tượng muốn rải: Bạn chọn thoải mái bằng các kiểu (đối tượng gì cũng được) kết thúc chọn bằng enter.

+Nếu bạn chọn hơn 1 đối tượng thì sẽ hỏi bạn chọn điểm chuẩn cho nhóm đối tượng này .

+Nếu bạn chọn 1 đối tượng thì sẽ xem nếu đối tượng không phải là block thì vẩn hỏi chọn điểm chuẩn, Nếu đối tượng là block thì bỏ qua phần hỏi chọn điểm chuẩn mà lấy điểm chèn của block đó làm điểm chuẩn.

-Hỏi chọn đường dẩn dùng để rải.

-Hỏi “Kieu rai theo: So luong/<Khoang cach>” :

+Rải theo số lượng thì nhập S enter.

+Rải theo khoảng cách thì nhập K enter hoặc enter không (thực chất cứ nhập vào khác S thì nhận là khoảng cách).

-Tùy theo lựa chọn mà hỏi khoảng cách rải hay số lượng rải.

-Hỏi“Co quay doi tuong vuong goc voi duong dan khong: Khong/<Co>”) :

+Không quay đối tượng cho vuông gó với đường dẩn thì nhập K enter.

+Có quay thì nhập C en ter hoặc enter không (thực chất cứ nhập vào khác K thì nhận là có).

Lisp rải đối tượng theo đường dẫn

 

TẢI LISP

Facebook Comments