Lisp resize mleader

Lisp dưới đây dùng để thay đổi kích thước của mleader. Bạn có thể scale mleader lên theo tỷ lệ tùy chọn. Tất nhiên có thể dùng lệnh scale cũng được, nhưng nếu muốn thao tác với nhiều mleader cùng lúc thì lisp sau đây tỏ ra có hiệu quả hơn.

Cách dùng:

  • Load Lisp
  • Nhập lệnh Resizemleader
  • Chọn vùng đối tượng, lisp sẽ tự động lọc ra các đối tượng là mleader
  • Nhập tỷ lệ cần phóng to hoặc thu nhỏ

                                                       

TẢI LISP

 

Tìm kiếm trên google với các từ khóa: resize mleader, lisp resize mleader

 

Facebook Comments