Lisp tạo nhanh layer mới trong bản vẽ

Lisp hỗ trợ tạo nhanh layer mới trong bản vẽ.

Thông thường khi muốn tạo layer mới, bạn phải dùng lệnh Layer sau đó create layer. Với lisp này, bạn chỉ cần nhập lênh, nhập tên layer, chọn màu sắc…Layer mới sẽ được tạo và trở thành layer hiện hành

Cách dùng lisp tạo nhanh layer:

Bước 1: Load lisp

Bước 2: Nhập lệnh NL

Bước 3: Nhập tên layer

Bước 4: Chọn màu layer

Vậy là xong

                                                                      

TẢI LISP

Facebook Comments