Lisp tính tổng diện tích

Bài viết này cung cấp và hướng dẫn cách sử dụng lisp tính tổng diện tích trong CAD.

Chức năng của Lisp: tính tổng diện tích tất cả các hình khép kín được pick

Lisp tính tổng diện tích

Cách sử dụng:

  • Nhập lệnh
  • Pick vùng kín cần tính diện tích
  • Chọn tỷ lệ hiển thị text trên màn hình
  • Pick vào vùng cần ghi diện tích

TẢI LISP

 

 

Facebook Comments