Lisp vẽ ống tròn có đường kính cho trước

Lisp này thuận tiện cho kỹ sư làm trong lĩnh vực cơ khí hoặc thoát nước. Tuy nhiên các kỹ sư kết cấu cũng có thể ứng dụng rất tuyệt vời khi làm các bản vẽ thoát nước cho cầu.Lisp vẽ nhanh một đường ống có đầy đủ kích thước và cút nối

Cách sử dụng

Sau khi load lisp ấn F2 để xem lệnh vẽ
– Nhập lệnh VOT
– Chọn đường kính ông
– Chọn điểm đặt và các điểm tiếp theo
– kết thúc lệnh bằng nút enter

Lisp vẽ ống tròn có đường kính cho trước

Tải lisp tại đây

Lisp vẽ ống tròn có đường kính cho trước

Facebook Comments