Phần mềm Faststone Photo Resizer chỉnh sửa ảnh hàng loạt

Phần mềm Faststone Photo Resizer  chỉnh sửa ảnh hàng loạt (cắt, nén, đóng dấu, đổi tên…)

Một số tính năng nổi bật được nhiều người sử dụng:
Phần mềm Faststone Photo Resizer chỉnh sửa ảnh hàng loạt
  1. Dung lượng nhẹ (3MB) và FREE 100%.
  2. Phần mềm hỗ trợ phiên bản Portable, nên bạn không cần cài đặt khi sử dụng.
  3. Hỗ trợ nén hình ảnh hàng loạt mà không giảm chất lượng hình ảnh quá nhiều.
  4. Cắt ảnh hàng loạt, xoay ảnh hàng loạt.
  5. Hỗ trợ thêm hiệu ứng vào hình ảnh hàng loạt.
  6. Đổi tên hình ảnh hàng loạt.
  7. Đóng dấu bản quyền lên hình ảnh hàng loạt (hỗ trợ cả kiểu Text và Logo).
  8. Hỗ trợ thêm Effects vào hình ảnh hàng loạt.
  9. Hỗ trợ làm việc với cả Folder chứa hình ảnh. Nếu như bạn muốn nén cả một thư mục lớn, chứa nhiều thư mục nhỏ bên trong thì bạn cứ kéo thả thư mục lớn đó vào chương trình là nó sẽ tự tìm ảnh và thực hiện theo các lệnh mà bạn đã thiế lập.
 
Tải phần mềm tại đây
 
Phần mềm Faststone Photo Resizer chỉnh sửa ảnh hàng loạt
 

Facebook Comments