Phần mềm thiết kế cầu RM full version

RM Bridge – Phần mềm chuyên nghiệp tính toán, thiết kế và đánh giá khả năng chịu lực cho mọi loại công trình cầu

Phần mềm này hiện được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới đặc biệt là ở các nước Châu Á để trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Đối với các cầu lớn ở Việt Nam hiện nay đều được các công ty tư vấn sử dụng phần mềm này để tính toán kiểm tra kết cấu. Chương trình được thiết kế với các modul chuyên dụng để tính toán cho từng loại kết cấu cầu được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới.

Các tính năng chính của phần mềm RM Bridge :

–  Khả năng phân tích của chương trình: trên 50.000 phần tử và 50.000 nút
–  Dữ liệu đầu vào: Sử dụng dữ liệu nhập vào theo khối, được chia thành các modulus
–  Phương pháp phân tích: Các phương pháp phân tích biến dạng đàn hồi hay phân tích theo phương pháp biến dạng lớn đều được sử dụng trong chương trình
–  Tự động áp dụng các quy định về vật liệu theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau
–  Không có hạn chế nào về việc mô tả hình học, các điều kiện liên kết hay áp dụng các tải trọng.
–  Phân  tích từng phần nhỏ  trong kết cấu tổng  thể  (ví dụ: Các giai đoạn của quá  trình  thi công làm kết cấu thay đổi) mà không cần phải thay đổi dữ liệu đầu vào.
–  Các kết cấu thường dùng chương trình để phân tích như:
+  Hệ khung phẳng
+  Hệ dầm, thanh phẳng
Phần mềm thiết kế cầu RM full version
+  Kết cấu đài cọc
+  Hệ khung không gian
+  Hệ dầm, thanh không gian
+  Hệ dầm và dây biến dạng hoặc không biến dạng hình học
–  Các tổ hợp của nội lực và biến dạng: Bất cứ tổ hợp nào có thể tưởng tượng được của các trường hợp tải của tĩnh tải và hoạt tải
Các Modulus bổ sung của chương trình:
+  Phân tích độ bền, ổn định của kết cấu
+  Thiết kế bê tông và thiết kế thép
+  Phân tích nứt của kết cấu bê tông
+  Phân tích phi tuyến
+  Phân tích dao động
+  Các phương  thức phân  tích: Lực rung, Phổ phản ứng, Động đất, Phương pháp thời gian)
+  Các phân tích liên quan đến Thi công kết cấu bê tông ứng suất trước (Sơ đồ cáp DƯL, Từ biến và co ngót, ảnh hưởng của nhiệt độ, Kiểm tra ứng
suất bê tông và khả năng chịu lực tới hạn)
+  Phân tích ảnh hưởng động của gió, hoạt tải
–  Kết quả của chương  trình có  thể xem  trực  tiếp bằng file  text hoặc file đồ hoạ, xuất sang Excel hoặc AutoCad.
–  Chương trình tính toán và đưa ra kết quả nội lực với 6 thành phần (N, Qx, Qy, Mx, My, Mz) và các  thành phần  chuyển vị tương ứng đồng  thời đưa  ra được ứng  suất tại bất kì
điểm nào đã được định nghĩa trước đó, Khả năng chịu lực cực hạn của mặt cắt (Ultimate bearing capacities).
–  Điểm khác biệt của chương  trình so với các kết cấu  thông  thường khác đang có mặt tại Việt Nam là trình tự phân tích và tính toán dựa trên cơ sở phân tích cộng dồn từ các giai
đoạn thi công có xét tới nhiều yếu tố thực tế. Tiến trình thiết kế dựa trên hệ thống kết cấu cuối cùng và  thiết kế các giai đoạn  thi công dựa  trên kết quả của phân  tích kết cấu giai
đoạn cuối.
Tài liệu hướng dẫn
Tải phần mềm thiết kế cầu RM full version tại đây

Facebook Comments

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Hướng dẫn dử dụng phần mềm RM bằng video

Đã đóng bình luận.