Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công

Nghề –  Công cụ – Kỹ năng mềm là 3 yếu tố  giúp bạn bước đến thành công. Sở hữu 3 yếu tố này và kiểm soát chúng một cách hiệu quả sẽ là hành trang tuyệt vời giúp bạn hoàn thành được mục tiêu dựa trên nguồn lực mà bạn có. Khóa học “Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công” sẽ hướng cho bạn có cái nhìn tổng quan nhất về gói hành trang ấy, bạn sẽ định hướng được đường đi đến mục tiêu thông qua việc kiểm soát, kết hợp, phân bổ hiệu quả nguồn lực của bạn.

Hãy đến với khóa học “Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công” của TS. Lê Thẩm Dương . Đây là nơi để bạn khám phá được giá trị của bản thân và tìm kiếm con đường thành công cho chính mình.

 

499.000
Buy This Item
Quản trị cuộc đời - Đường đến thành công  unica.vn

Description

Khóa học Quản trị cuộc đời - Ts. Lê Thẩm Dương giúp bạn khám phá các giá trị bản thân nắm vững 3 yếu tố quan trọng để hoàn thành mục tiêu và bước đến thành công.

Facebook Comments