Sách-Thiết Kế Kết Cấu Nhịp Cầu Dầm Super-T

Cuốn sách này sẽ giới thiệu những nội dung chính sau:

  • Chương 1: Tổng quan về dầm Super-T.
  • Chương 2: Vật liệu và công nghệ thi công dầm Super-T.
  • Chương 3: Những cơ sở tính toán và thiết kế kết cấu dầm bê tông dự ứng lực theo trạng thái giới hạn.
  • Chương 4: Các yêu cầu cấu tạo dầm Super-T.
  • Chương 5: Ví dụ tính toán, kiểm toán dầm Super-T.
  • Chương 6: Tính toán bản liên tục nhiệt.
  • Chương 7: Tính toán, thiết kế chi tiết đầu dầm theo mô hình chống giằng.

Phụ lục 1: Ví dụ tính toán dầm Super-T căng trước theo phương pháp đơn giản.

Phụ lục 2: Trình tự tính toán kết cấu nhịp dầm Super-T căng sau bằng phần mềm RM theo sơ đồ mạng dầm.

Phụ lục 3: Trình tự phân tích tính toán cục bộ chi tiết đầm dầm Super-T có cắt khấc bằng phần mềm CAST.

 

TẢI SÁCH

Facebook Comments

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*