Sổ tay Dynamo cho Revit

Sổ tay Dynamo cho Revit  Dynamo là một ngôn ngữ lập trình trực quan. Giống như các ngôn ngữ khác, nó hoạt động bằng cách liên kết các phần tử đơn giản với nhau để tạo thành các ý tưởng phức tạp hơn.

Nội dung sổ tay Dynamo:

Sổ tay Dynamo cho Revit

Tải tài liệu tại đây

Sổ tay Dynamo cho Revit

Facebook Comments