Sử dụng word để gửi email hàng loại

1. Mở tài liệu Word hiện có hoặc tạo một tài liệu mới.
2. Từ tab Mailings (Thư), hãy nhấp vào lệnh Start Mail Merge (Bắt đầu trộn thư) và chọn Step-by-Step Mail Merge Wizard từ ​​trình đơn thả xuống.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
  • Hộp Mail Merge sẽ xuất hiện và hướng dẫn bạn qua sáu bước chính để hoàn tất việc hợp nhất. Ví dụ sau sẽ minh họa cách làm thế nào để tạo ra một mẫu thư và hợp nhất bức thư với một danh sách người nhận.

Bước 1

  • Từ ngăn tác vụ Mail Merge (Trộn thư) ở phía bên phải cửa sổ Word, chọn loại tài liệu bạn muốn tạo. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn Letters. Sau đó nhấp vào Next: Starting document (Tiếp theo: Khởi động tài liệu) để chuyển sang Bước 2.
Sử dụng word để gửi email hàng loại

Bước 2

  • Chọn Use the current document (Sử dụng tài liệu hiện có), sau đó nhấp Next: Select recipients (Tiếp theo: Chọn người nhận) để chuyển sang Bước 3.
Sử dụng word để gửi email hàng loại

Bước 3

Bây giờ bạn sẽ cần một danh sách địa chỉ để Word có thể tự động đặt từng địa chỉ vào tài liệu. Danh sách này có thể nằm trong một tập tin hiện có, chẳng hạn như một bảng tính Excel, hoặc bạn có thể gõ một danh sách địa chỉ mới từ trong Mail Merge Wizard.
1. Chọn Use an existing list (Sử dụng danh sách hiện có), sau đó nhấp vào Browse(Duyệt) để chọn tệp.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
2. Xác định vị trí tệp tin của bạn, sau đó nhấp vào Open (Mở).
Sử dụng word để gửi email hàng loại
3. Nếu danh sách địa chỉ nằm trong một bảng tính Excel, hãy chọn bảng tính chứa danh sách rồi nhấp OK.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
4. Trong hộp thoại Mail Merge Recipients, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn từng ô để kiểm soát những người nhận được bao gồm trong hợp nhất. Theo mặc định, tất cả người nhận phải được chọn. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào OK.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
5. Nhấp vào Next: Write your letter (Tiếp theo: Viết thư của bạn) để chuyển sang Bước 4.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
  • Nếu không có danh sách địa chỉ hiện có, bạn có thể nhấp vào nút Type a new list(Nhập một danh sách mới) và nhấp vào Create (Tạo), sau đó nhập danh sách địa chỉ theo cách thủ công.

Bước 4

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để viết thư rồi đó. Khi nó được in, mỗi bản sao của bức thư về cơ bản sẽ giống nhau; chỉ có dữ liệu người nhận (như tên và địa chỉ) sẽ khác. Bạn sẽ cần thêm các placeholder phần giữ chỗ cho dữ liệu người nhận để Mail Merge biết chính xác nơi để thêm dữ liệu.
Để chèn dữ liệu người nhận:
1. Đặt điểm chèn vào tài liệu nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
2. Chọn một trong các tùy chọn giữ chỗ (placeholder). Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn Address block (chặn địa chỉ).
Sử dụng word để gửi email hàng loại
3. Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, một hộp thoại có thể xuất hiện với các tùy chọn tuỳ chỉnh khác nhau. Chọn các tùy chọn mong muốn, sau đó nhấn OK.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
4. Trình giữ chỗ sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn (ví dụ: «AddressBlock»).
Sử dụng word để gửi email hàng loại
5. Thêm bất kỳ trình giữ chỗ khác mà bạn muốn. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ thêm một trình giữ chỗ ở dòng chào (Greeting line) phía trên phần thân của bức thư.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
6. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Next: Preview your letters (Tiếp theo: Xem trước thư của bạn) để chuyển sang Bước 5.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
  • Đối với một số bức thư, bạn chỉ cần thêm một Address block và Greeting line. Nhưng bạn cũng có thể thêm nhiều trình giữ chỗ hơn (như tên người nhận hoặc địa chỉ) trong phần thân của bức thư để cá nhân hóa hơn nữa.

Bước 5

1. Xem trước các chữ cái để đảm bảo thông tin từ danh sách người nhận xuất hiện chính xác trong bức thư. Bạn có thể sử dụng mũi tên cuộn trái và phải để xem từng phiên bản của tài liệu.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
2. Nếu mọi thứ trở nên chính xác, hãy nhấp vào Next: Complete the merge (Tiếp theo: Hoàn tất hợp nhất) để chuyển sang Bước 6.
Sử dụng word để gửi email hàng loại

Bước 6

1. Nhấp vào Print (In) để in thư.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Quyết định xem bạn có muốn in tất cả thư, tài liệu hiện tại (hồ sơ), hoặc chỉ một nhóm chọn, sau đó nhấn OK. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ in tất cả.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
3. Hộp thoại Print (In) sẽ xuất hiện. Điều chỉnh cài đặt in nếu cần, rồi nhấn OK. Các tài liệu sẽ được in.
Sử dụng word để gửi email hàng loại
Nguồn: quantrimang

Facebook Comments