Sửa lỗi heading và numbering bị bôi đen trong word

Lỗi đề mục và đánh số mục bị bôi đen rất khó chịu. Nguyên nhân lỗi là do mất định dạng heading
Sửa lỗi heading và numbering bị bôi đen trong word
Để sửa lỗi ta làm theo các bước sau
Kiểm tra xem Heading nào bị lỗi  –> Modify / Numbering / None / OK
Sửa lỗi heading và numbering bị bôi đen trong word
Sửa lỗi heading và numbering bị bôi đen trong word
Sửa lỗi heading và numbering bị bôi đen trong word
Chọn lại định dạng đánh số thứ tự cho multi-heading
Sửa lỗi heading và numbering bị bôi đen trong word
Hy vọng giúp ích được các bạn.

Facebook Comments