Tài liệu- Sổ tay giám sát thi công

Tổng hợp các tài liệu về giám sát công trình. Bộ tài liệu gồm có:

  • Bài giảng lớp nghiệp vụ giám sát công trình (ĐH GTVT)
  • Đề cương tư vấn giám sát
  • Giám sát công tác bê tông và BTCT
  • Giám sát nền móng công trình
  • Giám sát thi công, lắp đặt thiết bị công nghệ
  • Giám sát thi công, nghiệm thu công tác hoàn thiện
  • Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng
  • Sổ tay tư vấn – giám sát đường ô tô

Tài liệu- Sổ tay giám sát thi công

TẢI FILE

Facebook Comments