Thủ thuật làm nhẹ AutoCAD

Với máy cấu hình yếu, khi sử dụng autocad đời cao sẽ thấy rất giật và chậm. Để khắc phục vấn đề này, có hai cách được khuyên dùng, nhằm đưa giao diện CAD về các giao diện đời cũ, hạn chế chậm và lag

Cách 1:

– Đặt biến VTENABLE về 0 (bằng cách gõ VTENABLE rồi nhập vào 0). Sẽ cho lệnh zoom trở lại như đời cũ.

– Đặt biến SELECTIONPREVIEW về 0. Sẽ làm cho việc di chuyển chuột qua đối tượng trở về như đời cũ, không lấp lánh như đời mới.

– Đặt biến DYNMODE về 0. Sẽ tắt chức năng nhập dữ liệu tại con trỏ. đưa kiểu nhập liệu về dòng lệnh command như đời cũ.

– Đặt biến SELECTIONAREA về 0. Tắt chức năng tô màu đặc vào giữa miền crossing hoặc window. đưa kiểu select drag về đời cũ.

– Đặt biến MAXACTVP về cỡ 5-6, chỉ làm việc trên 1 viewport một lúc. Sẽ nhẹ đi rất nhiều khi bạn vẽ bằng layout.

– Đặt biến INDEXCTL về 3.

– Đặt biến TREEDEPTH về 3020.

– Đặt VIEWRES về 100.

– Đặt LWDISPLAY về 0 để tắt chức năng hiển thị lineweight.

– Đặt IMAGEHLT về 0.

– Đặt IMAGEQUALITY về “d” để giảm chất lượng hiển thị của ảnh.
Tuy cách trên đã làm nhẹ phần mềm AutoCAD, tuy nhiên, mỗi lần làm lại phải rà soát nhiều tên biến.

Cách 2: Sử dụng lisp

Lisp dưới đây với mục đích làm nhẹ AutoCAD bằng cách thay đổi các biến hệ thống, và thực hiện các lệnh để giảm bớt một số tính năng về hiển thị và quản lý trong AutoCAD nhưng về cơ bản không hạn chế các tính năng liên quan đến công việc của AutoCAD.

Load lisp 1 lần là xong

Tải lisp tại đây

Thủ thuật làm nhẹ AutoCAD

Facebook Comments