Tiện ích chuyển giọng nói thành văn bản trong word

Tiện ích giúp bạn tạo một văn bản bằng giọng nói thay vì ngồi gõ phím

Bước 1: Xác định phiên bản Office đang sử dụng

Bước 2: Cài đặt tiện ích Dictate

   1. Tải xuống Microsoft Dictate phiên bản thích hợp bằng đường

    dẫn bên dưới:

    Download Dictate 64-bit. Download Dictate 32-bit.

   1. Đóng tất cả các chương trình Office đang chạy.
  1. Nhấp đúp vào tệp bạn vừa tải xuống và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.

Hướng dẫn sử dụng Dictate trong Office

   1. Mở Word (PowerPoint hoặc Outlook).
   1. Nhấp chọn tab Dictate.
  1. Nhấp chọn nút Start.Tiện ích chuyển giọng nói thành văn bản trong word
Khi đã bật tính năng này lên bạn không cần cài đặt thêm bất cứ thứ gì cả,
chỉ cần sử dụng thôi. Dictate sẽ tự động thêm dấu câu, nghĩa là khi nói
chuyện tùy thuộc vào cụm từ, ngắt câu bạn thực hiện, Dictate sẽ cố gắng
thêm dấu hỏi, dấu phẩy, dấu chấm. Tuy nhiên, nếu muốn tắt tính năng này, bạn chỉ cần nhấp chọn vào Manual Punctuation.

Các khẩu lệnh

Dictate bao gồm một số lệnh thoại (tiếng Anh) mà bạn có thể sử dụng:
  • New Line: Chuyển con trỏ tới dòng mới.
  • Delete: Loại bỏ dòng cuối cùng.
  • Stop Dictation: Tắt Dictation.
  • Full stop or period: Nhập dấu (.).
  • Question mark: Nhập dấu (?).
  • Open Quote: Nhập dấu (“).
  • Close Quote: Nhập dấu (“).
  • Colon: Nhập dấu (:).Comma: Nhập dấu (,).

Dictate hoạt động trên Windows 10 và Windows 8.1 và bạn có thể sử dụng nó trong Office 2013 hoặc các phiên bản mới hơn.

 

Facebook Comments